Netwerk & Partners

Netwerk

Het Project Infantiele Spasmen willen een informeel netwerk creëren van betrokkenen die elk vanuit hun werking bijdragen aan een snellere diagnose en behandeling van infantiele spasmen.

Werkten mee aan het Project Infantiele Spasmen – uitgave 2017:

Dienst kinderneurologie – UZ Brussel

Dienst kinderneurologie – UZ Leuven

Epilepsie Liga

be-TSC is lid van ISAN, Infantile Spasms Action Netwerk

gecoördineerd door the Child Neurology Foundation

beTSC vzw logo

Partners

be-TSC zoekt naar partners die op een actieve manier deze bewustwordingscampagne mee vorm willen geven en/of die haar mee willen financieren.